Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 januari 2019

Motie PvdA, CDA en VVD maakt uitvoering herinrichting Grotestraat Markelo onzeker

In de raadsvergadering van 15 januari jl. werd het voorstel Herinrichting Grotestraat Markelo unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad.  Hierbij werd door de gehele gemeenteraad gekozen voor zogenaamd “optie C”, dat wil zeggen de totale uitvoering van het gehele herinrichtingsplan. Toch is het nog onzeker of het plan inderdaad uitgevoerd kan gaan worden. Dit werd veroorzaakt door een motie van PvdA, VVD en CDA, waarmee het besluit om direct geld ter beschikking te stellen voor het gehele plan wordt verschoven naar de kadernota 2020, deze zal in juli worden behandeld. Dat betekent dus dat wel het voorstel is aangenomen, maar er nog niet voldoende geld voor de gehele uitvoering beschikbaar is gesteld. Sterker nog, het kan een escape betekenen om het helemaal niet te doen, dit als blijkt dat bij de kadernota 2020 andere prioriteiten toch nog meer prioriteit krijgen. Of, als bij de kadernota 2020 blijkt dat er onvoldoende geld beschikbaar is omdat meer geld nodig is voor het sociale domein.

Vanuit het CDA was woordvoerder Arjan Zandvoort daar heel duidelijk over. De bedoeling van de motie is het maken van een integrale afweging bij de kadernota 2020, en dat zou dus ook kunnen betekenen dat het herinrichtingsplan voor de Grotestraat kan sneuvelen.

D66 fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel zei hierover: “Het is zoiets als een worst voorhouden, maar de mogelijkheid openhouden die weer terug te trekken. En dat is niet waar D66 voor staat”. Zij wil een duidelijk besluit voor Markelo met gelijk de financiële middelen die hiervoor nodig zijn, zodat zowel aanwonenden, ondernemers en Dorpsraad Markelo er zeker van kan zijn dat het hele plan kan worden uitgevoerd. De initiatiefnemers zijn inmiddels ruim 2 jaar bezig om het plan gerealiseerd te krijgen, dus boter bij de vis!

De fractie van D66 is voor financiering uit het Sociaal Economisch Fonds. Hierin zijn ruim voldoende middelen aanwezig. “Hieruit is bijvoorbeeld ook de aanpak in het centrum van Goor (deels) gefinancierd, dus waarom Markelo dan niet?”, aldus Olde Reuver of Briel.

Fractievoorzitter Hannie Rohaan van Gemeentebelangen heeft tijdens de vergadering een amendement ingediend, dat meeondertekend was door SP, GroenLinks en D66, waarin werd voorgesteld het plan te financieren uit de Sociaal Economische Visie. Dit amendement werd helaas niet gesteund door de PvdA, CDA en VVD, waardoor het voor Markelo nog tot de vaststelling van de kadernota 2020 in juli onzeker is en blijft of de herinrichting van de Grotestraat in zijn geheel door kan gaan. Wat D66 betreft een gemiste kans!