Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

D66: Hoe gaat het verder met de woningbouwontwikkeling in Delden en Markelo?

In de raadsvergadering van 7 mei stond een Raadsbrief over dit onderwerp op de
agenda. De fractie van D66 is blij met de ontwikkelingen in Delden en Markelo voor meer woningbouw, na jaren van stilstand. En natuurlijk ook blij dat wordt gekeken naar onze jongeren voor starterswoningen en de mogelijke start van een CPO-project in Markelo, complimenten van D66 daarvoor.

Op 18 september 2018 heeft D66 samen met andere partijen een motie ingediend, waarbij werd gevraagd aan het College de wijzigingsbevoegdheid tot aanpassing van het bestemmingsplan A. ten Hovestraat tot nader orde op te schorten, en met voorrang aan de slag te gaan met de opstelling van de nieuwe omgevingsvisie cq dorpsvisie voor Markelo. Wethouder Meulenkamp heeft naar aanleiding van deze motie de toezegging gedaan hiermee aan de slag te gaan, en hierbij met voorrang te willen kijken naar een woonvisie voor Markelo (en Delden).

D66 fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel had nog wel wat vragen omtrent het participatieve karakter van deze ontwikkelingen. In de raadsbrief wordt aangegeven dat zowel de stadsraad uit Delden als de dorpsraad uit Markelo worden betrokken bij de nieuwe uitbreidingsplannen buiten de kernen. Dat klinkt natuurlijk erg mooi, maar hoe verhoudt dit zich tot de toezeggingen van de wethouder vorig jaar september voor het opstellen van een dorpsvisie voor Markelo, zoals dit enkele jaren geleden ook is gedaan in Bentelo? Had de dorpsraad Markelo, en ook de stadsraad Delden, dan niet al in een eerder stadium moeten worden betrokken? Ook voorafgaand aan deze visie over woningbouwontwikkeling? Nu liggen er al verschillende documenten en lijkt het erop dat de dorpsraad en de stadsraad vooral achteraf zijn geinformeerd i.p.v. betrokken, zoals de raadsbrief suggereert. Wethouder Meulenkamp antwoordde hierop dat het wel zeker participatief wordt opgepakt.

Verder had Alice Olde Reuver of Briel nog een vraag over de A. ten Hovestraat: we hebben begrepen dat de wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw zou zijn vervallen in het nieuwe bestemmingsplan. Klopt dit? Dit werd door de wethouder bevestigd.