Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

D66 stemt in met voorstel Sportpark de Mors

De fractie van D66 is blij dat de motie van 2017 m.b.t. Sportpark de Mors is afgehandeld zoals door de raad was opgedragen, aldus D66 raadslid Belgin Sayin. D66 is verheugd dat de goede samenwerking tussen de Stichting Beheer Registergoederen stad Delden en de Deldens verenigingen Devoc, Zwart Wit, DHV en SV Delden tot zo’n mooi resultaat heeft geleid, namelijk het realiseren van het multifunctionele sportcentrum op Sportpark de Mors in Delden. Een mooi voorbeeld van een goed verlopen participatie.

Tijdens de informatieavond over de plannen voor herinrichting van Sportpark de Mors, op woensdag 3 april jongstleden, was het Belgin Sayin opgevallen dat een aantal mensen bezorgd waren over de verkeersveiligheid langs  Sportpark de Mors. De opmerkingen en eventuele oplossingen hiervoor zijn toen ook schriftelijk kenbaar door omwonenden en ouders gemaakt en ingeleverd. Op de vraag of deze suggesties en opmerkingen bekend zijn bij het College antwoordde de wethouder dat deze zeker aandacht hebben en worden meegenomen in de plannen m.b.t. de verkeersveiligheid rondom het sportcentrum.