Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

Democratie voor D66 belangrijk, ook bij voorbereiding kadernota

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de fractie van D66 wel deelgenomen aan de bijeenkomst van de gemeenteraad op 8 mei ter voorbereiding van de kadernota 2020.

D66 heeft er steeds voor gepleit meer aan de voorkant van het proces te worden
betrokken; de zogenaamde Beginspraak, waarop het laatste verkiezingsprogramma was gebaseerd. De fractie van D66 had daarom ook veel waardering voor het initiatief van het College de raad de gelegenheid te bieden aan de voorkant van het proces voor de kadernota mee te denken. Daarnaast was er veel waardering voor de creativiteit waarmee dit was voorbereid: via een kaartspel, waarbij bijvoorbeeld de hartenkaarten stonden voor nieuw beleid, de schoppen voor bezuinigingen, etc. Daarnaast was ook de mogelijkheid jokers in te zetten, voor als je zelf goede ideeen had.

De fractie van D66 was van mening dat je niet van de oppositie kunt verwachten dat alle kaarten ( incl. Jokers) voorafgaand aan de kadernota open op tafel worden gelegd. De discussie over bezuinigingen, nieuw beleid, etc. dienen plaats te vinden in een openbaar debat. De fractie van D66 koos er echter wel voor deel te nemen aan de bijeenkomst met de kaarten, om over zoveel mogelijk informatie te beschikken om straks bij de kadernota goed het debat in te kunnen gaan. Volgens Belgin Sayin, sinds 2018 raadslid voor D66, was de bijeenkomst op 8 mei erg informatief.