Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

D66 stelt schriftelijke vragen over aanrijtijden ambulance

In de Tubantia van 13 juni lezen we dat Ambulancedienst Oost in de top 3 staat van de ambulancediensten in Nederland, maar dat de aanrijtijden toch een zorgenkindje zijn. De norm is dat de ambulance bij spoedritten in 95% van de gevallen binnen 15 minuten aanwezig moet zijn. Twentebreed wordt 95,7% gehaald en daarmee staan we dus in de top 3. Als echter de aanrijtijden per gemeente worden bekeken, zie je dat langs de grens van Twente, met name in de gemeenten Dinkelland, Losser en Hof van Twente dit percentage niet wordt gehaald. In 11,9% van de urgente ritten in Hof van Twente, duurde het langer dan 15 minuten voor een ambulance aanwezig was. Hiermee wordt fors onder de norm gepresteerd.

Voor Dinkelland en Losser wordt vooral gekeken naar afspraken over de grens met Duitsland. Ook Hof van Twente wordt aangemerkt als grensgebied, maar we zouden ons kunnen voorstellen dat dit hier minder zou moeten spelen omdat deze grens alleen andere veiligheidsregio’s binnen ons land omvat.

Vragen:

1. Is de burgemeester/het college bekend met de problematiek rond de aanrijtijden in onze gemeente?
2. Is ook bekend hoeveel de aanrijtijd wordt overschreden (is dit 16 minuten in plaats van 15, of duurt het echt veel langer)?
3. Is bekend wat de consequentie van de overschrijding van aanrijtijden is, heeft het tot grote problemen geleid?
4. Voor Dinkelland wordt de oplossing vooral gezocht in afspraken met de Duitse collega’s. Voor Hof van Twente lezen we als suggestie een extra ambulancepost in Goor, maar daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Zijn er voor Hof van Twente afspraken met de ambulancediensten in de aanliggende regio’s en zou hier niet ook een deel van de oplossing in kunnen liggen?
5. Het lijkt er nu een beetje op dat snelle zorg met name in de stad goed is geregeld, terwijl aan de grenzen van ons gebied de aanrijtijden regelmatig niet worden gehaald. Is de burgemeester/het college het met ons eens dat we ook hier in de grensgebieden recht hebben op snelle en goede zorg?
6. En wat gaat de burgemeester/het college er aan doen om snelle en goede zorg te bewerkstelligen?