Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2019

D66 en SP stellen schriftelijke vragen over de beschikbaarheid van restafval voor Twence

Op 4 september waren we aanwezig bij de informerende raadsbijeenkomst waar onder meer het strategische beleidsplan Twence 2020 – 2023 werd gepresenteerd. In een mooie presentatie werd een toelichting gegeven op dit beleidsplan. Een mooi bedrijf dat een mooie bijdrage levert aan de regionale duurzame energievoorziening.

Er zijn wat kritische vragen gesteld over de aanlevering van voldoende restafval in de toekomst. We willen immers naar minder restafval, wordt dat dan geen probleem? Is het
wel zo’n goed idee restafval uit het buitenland te importeren? Dit zou allemaal totaal geen probleem zijn.

Bij thuiskomst was Nieuwsuur op TV met daarin een rapportage over de problemen van de aanvoer van restafval uit het buitenland. Dus toch wel een probleem? Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

In Nieuwsuur werd gesteld dat er in Nederland 12 grote verbrandingsinstallaties zijn. Voor een kwart zijn we nu al afhankelijk van buitenlands afval, in de toekomst zal dit alleen maar meer worden doordat we allen meer willen recyclen en naar minder afval willen. De verwachting is dat in de nabije toekomst onvoldoende aanvoer van afval beschikbaar zal zijn om die 12 verbrandingsinstallaties draaiende te houden. Op pagina 14 van het strategisch beleidsplan van Twence lezen we dat de verwachting is dat de komende decennia in de West-Europese markt meer brandbaar restafval beschikbaar is dan er verwerkingscapaciteit is. Dit staat haaks op de informatie in Nieuwsuur.

1. Is het College bekend met deze tegenstrijdige informatie en heeft ze onderzocht hoe het nu werkelijk zit?

2. Hoe groot acht het College het risico op onvoldoende aanvoer van restafval voor de komende beleidsperiode?

3. Is er een prognose gemaakt betreffende de aanvoer van afval voor de komende jaren voor de 12 grote verbrandingsinstallaties.

4. Is er een reorganisatieplan als blijkt dat verbrandingsinstallaties zouden moeten sluiten?

5. Wat is de invloed van de samenwerking met Münster op de aanvoer van restafval? Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat er een importheffing op buitenlands afval zal worden ingevoerd.

6. Is het College bekend met deze importheffing?

7. Wat zal deze importheffing betekenen voor de resultaten van Twence en het daarmee samenhangende risico op onvoldoende aanlevering van restafval?

Een onderwerp, dat niet voorkomt in het strategisch beleidsplan is de dienstverlening met betrekking tot de afvalverwerking. En dan met name de prijs daarvan voor de gemeente en dus voor onze inwoners.

8. Is bij het College bekend hoe de tarieven van de afvalverwerking bij Twence zich zullen ontwikkelen? Wat is het beleid met betrekking tot dit onderwerp?