Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

D66 Hof van Twente niet blij met uitspraak over halveren veestapel

Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel gaf in de raadsvergadering van 6 november aan dat ze de uitspraak van Tjeerd de Groot van D66 over het halveren van de veestapel niet handig en kwalijk vond. Maar we hebben wel een enorm stikstofprobleem. Waar het om gaat volgens Olde Reuver of Briel, en wat ook staat in het rapport Remkes, is dat we maatwerk moeten leveren. En vooral ook dat boeren moeten worden geholpen. In de kwetsbare gebieden moet samen met de boeren worden gekeken naar oplossingen. Boeren, die willen stoppen, krijgen daarbij hulp. En boeren, die door willen, worden geholpen richting kringloop- of circulaire landbouw.  De D66-fractievoorzitter maakte deze opmerkingen naar aanleiding van een door CDA en VVD ingediende motie, waarin zij  het College opdragen de belangen van “ onze agrarische sector en onze bouwsector”  in overleg met Provincie en Rijk onder de aandacht te brengen.

De fractie van D66 vroeg zich af waarom CDA en VVD deze motie hadden gemaakt. Is er zo weinig vertrouwen in de eigen bestuurders bij de provincie? Bovendien wordt er al veel gedaan in Hof van Twente en in Twente. Er zijn al pilots met kringlooplandbouw. En we zijn actief op Twents niveau met Mineral Valley. Nadat de wethouder in zijn beantwoording had aangegeven dat er inderdaad al veel gebeurde, maar dat voor hem bij verder overleg een motie als deze wel een steun in de rug was, besloot ook de fractie van D66 in te stemmen met deze motie.