Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

D66 stelt schriftelijke vragen over de Reggehof in Goor

In 2018 hebben we meerdere keren gevraagd om een nadere onderbouwing voor de extra gelden voor de Reggehof, die waren meegenomen in de Berap. We zijn hier nooit duidelijk over geinformeerd. In een gesprek onlangs met de directie van de Reggehof kwamen we erachter dat er een compleet Businessplan / beleidsplan van de Stichting de Reggehof en de Stichting Muziekschool Hof van Twente (oktober 2018) beschikbaar is. Hoe kan het dat de raad hier nooit over is geinformeerd?

De Reggehof heeft geprobeerd de opgelegde structurele bezuinigingen op te vangen door activiteiten toe te voegen, en zo extra verdiencapaciteit toegevoegd aan de organisatie. Onder deze activiteiten bijvoorbeeld ook zakelijke verhuur, voor bijeenkomsten, congressen e.d., zoals dit ook gebeurt in andere theaters. Bij de Reggehof leidde dit echter tot problemen met de horeca; onze APV bleek hierin beperkingen op te leggen. Is het College bereid mee te denken met de Reggehof over zakelijke verhuur, zoals dat ook in andere theaters plaatsvindt, en waarbij vergaderarrangementen, lunches e.d. kunnen worden aangeboden?

Is het denkbaar dat we (weer) meer gebruik maken van “synergie-voordelen” gemeentehuis en Reggehof, bijvoorbeeld door gemeenschappelijk beheer en gebruik van de keuken? En de borrel, na de raadsvergadering, weer bij de Reggehof?

Wordt ook gekeken naar “synergie-voordelen” bij samenwerking Reggehof met de gemeente en verschillende instanties als de biliotheek en Salut. Is het College het met ons eens dat hier voordeel uit is te halen, voor alle partijen? Wordt dit gestimuleerd?

De Reggehof probeert inkomsten te genereren door evenementen te organiseren. Is nagedacht over een eenvoudige procedure voor de evenementenvergunning, zeker als het gaat om jaarlijks terugkerende evenementen?