Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

D66 stemt tegen begroting 2020

“Kiezen voor de toekomst” is de titel van de begroting 2020 van de gemeente Hof van Twente. Waar kies je dan voor, vroeg fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel zich af tijdens de begrotingsvergadering op 4 november. De reserves worden opgemaakt en ingezet om de begroting sluitend te maken. Wat voor toekomst is dat dan? Wat laten we na voor de volgende generatie? Dat, terwijl juist duurzaamheid belangrijk onderwerp zou moeten zijn voor de toekomst, voor toekomstige generaties, waar kiezen we dan voor?

Wat D66 betreft ontbreekt vooral de duurzaamheid in de “toekomst”, die door dit College wordt geschetst. We moeten aan de slag met de zgn. routekaart “Hof van Twente Energieneutraal in 2035, en met de Regionale Energie Strategie. Maar hier is geen geld voor gereserveerd in deze begroting. Terwijl we zeker weten dat er wel iets moet gebeuren op dit gebied.

D66 heeft niet ingestemd met de kadernota, en kon ook niet instemmen met de voor begroting. Voor D66 waren er 2 problemen:

  1. het opmaken van de Reserve Vitens, om de begroting sluitend te maken, terwijl deze was bedoeld voor duurzaamheid. We geven miljoenen uit aan projecten in deze begroting, terwijl we structureel geld tekort komen.
  2. De bezuiniging op de subsidies. De fractie van D66 was samen met GL, SP en GB van mening dat, nu we weten door de zgn. septembercirculaire dat er op termijn geld beschikbaar komt, waardoor de voorgestelde bezuiniging van 500.000 niet nodig is, het in gang zeten van zo’n grote bezuinigingsoperatie onnodig is en ook nog eens het risico met zich meebrengt dat dingen worden afgebroken, die je later niet meer terug krijgt. D66 wil onder geen beding bezuinigen op bijvoorbeeld, de Reggehof, de bibliotheek, de muziekschool en het Doesgoor.

D66 had daarom samen met SP, GL en GB in een drietal amendementen voorstellen gedaan om wat zuiniger om te gaan met de reserves, zodat er ook nog geld overbleef voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Helaas ontbrak het zowel bij de coalitie als bij de PvdA aan bereidheid hierover mee te denken.