Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

D66 stelt schriftelijke vragen over het mogelijk verwarmen van het zwembad De Vijf Heuvels met een pellet gestookte installatie

Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

In de Tubantia van dinsdag 24 december jl. lazen we in een artikel dat er bezwaren zijn geuit over het mogelijk verwarmen van het zwembad De Vijf Heuvels in Markelo met een pellet gestookte installatie. Na jaren van flinke groei met betrekking tot pellet gestookte installaties, is er sinds enige tijd een discussie gaande over of deze vorm van duurzame energie wel zo duurzaam is. Bij het verbranden van pellets komt bovendien ook fijnstof en CO2 vrij. Door dit alles heeft minister Wiebes onlangs besloten dat de subsidies voor kleine biomassaketels en pelletkachels vanaf volgend jaar te beëindigen. Ook zijn er in Nederland veel initiatieven van groot tot klein met betrekking tot de verbranding van pellets gewijzigd van opzet, met name door deze discussie. Zo ook bijvoorbeeld in Ommen, waar in eerste instantie een pellet gestookte installatie was voorzien voor het verwarmen van het plaatselijke zwembad, maar waar uiteindelijk anders is besloten.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. Wanneer is gestart met dit initiatief voor een pellet gestookte installatie bij zwembad De Vijf Heuvels, en van wie kwam dit initiatief?
2. Zijn de omwonenden gelijk bij de start betrokken bij dit initiatief? Zo ja, op welke manier? Zo nee, vanaf welk moment zijn ze dan wel betrokken?

Wethouder Meulenkamp geeft aan ‘niet doof’ te zijn voor de bezwaren die leven, maar houdt vast aan de duurzame gedachte achter pellets.
3. Kan het college garanderen dat de hier te stoken pellets te allen tijde gemaakt worden van lokaal afvalhout? En wat wordt verstaan onder “lokaal” afvalhout?
4. Is op deze voorgenomen pellet gestookte installatie subsidie van toepassing? En zo ja, betreft dit de subsidie, die in 2020 wordt beëindigd?
5. Staat het college open voor eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld de oplossing die men heeft gevonden voor het plaatselijke zwembad in Ommen?

In het krantenartikel staat dat binnenkort het onderzoek klaar zal zijn betreffende of de binnen- en buitenbaden verwarmd kunnen worden met pellets.
6. Wordt het rapport van dit onderzoek ter beschikking gesteld van de gemeenteraad (en andere belanghebbenden, zoals de omwonenden?)
7. Mogen we als gemeenteraad nog een voorstel verwachten over deze pellet gestookte installatie? Zo ja, wanneer?

In het krantenartikel wordt aangegeven dat er in de landelijke discussie ‘veel door elkaar gehaald wordt’. Bijvoorbeeld zou verbranding van pellets niet schadelijk zijn voor de omgeving, maar houtverbranding via bijvoorbeeld een open haard in huis wel.
8. Onderschrijft het College deze mening? En kan zij dit nader toelichten?
9. En hoe ziet het College dit in relatie tot de voorgenomen plaatsing van de pellet gestookte installatie bij zwembad De Vijf Heuvels.