Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

D66 stelt schriftelijke vragen over mogelijke deelauto’s in Hof van Twente

Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op dinsdag 17 december hebben we tijdens de raadsvergadering in het vragenhalfuur vragen gesteld over “aanvullend vervoer” en de MAASapp. Op 18 december lazen we een publicatie van RTV Oost: ‘Akkoord met grootste plattelandsgemeenten: deelauto’s voor o.m. Hof van Twente’. Naar aanleiding hiervan hebben we aanvullende vragen.

Minister Stientje van Veldhoven heeft een akkoord ondertekend met verschillende partijen en gemeenten om deze deelauto’s te realiseren. In steden zijn al veel deelauto’s, “maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar de afstanden langer zijn”, aldus de Minister. In de 20 grootste plattelandsgemeenten, waar Hof van Twente er een van is, moeten in 2021 duizenden deelauto’s rijden. Zowel organisaties, bedrijven als huishoudens kunnen auto’s ter beschikking stellen om te delen met anderen.

1. Is het college op de hoogte van dit akkoord?
2. Heeft het college al activiteiten ondernomen om deelauto’s in Hof van Twente te realiseren?
Zo nee: waarom niet?
Zo ja: welke waren dat?
3. Hoeveel deelauto’s denkt het College te realiseren voor 2021?