Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 februari 2020

D66 en SP stellen schriftelijke vragen over contracten dubieuze zorggroep

Op 7 februari 2020 stond in dagblad Tubantia het bericht: ‘’ Gemeenten gaven dubieuze zorggroep toch contract”
De zorggroep Kristal Welzorg Groep (2 faillissementen, kritiek van Inspectie Volksgezondheid en financiële verliezen) kreeg per 1 januari 2019 toch een zorgverleningraamcontract in Twente gegund, ondanks een dubieus verleden.
Feiten over dit dubieuze verleden: geen dossiers, geen BIG-geregistreerde verpleegkundige, geen opleidingsplan, onvoldoende certificering organisatie, grote verliezen, negatief eigen vermogen, grote opnames cash met onduidelijke redenen. De zorggroep staat nog steeds op de recent gegunde aanbieders. De gemeenten Hof van Twente en Almelo hebben geen contract met Kristal Welzorg Groep. Binnen de Twenteraad/Regio Twente wordt steeds meer opgeroepen tot eenheid van de

14 Twentse Gemeenten, onder andere in verband met de besteding van de Regiodealgelden. Twente moet het samen doen. In de zorg hebben de 14 Twentse gemeenten hun zorginkopen gebundeld in het samenwerkingsverband Samen14.

Vragen:
1. Hoe ver reikt deze Twentse Samenwerking in Samen14 als het gaat om het efficiënt en betrouwbaar inzetten van aan de gemeenten toevertrouwde gelden van onze inwoners?

2. Hoe kan het dat Samen14 de zorggroep Kristal Welzorg Groep werk blijft gunnen?
• Hebben de andere 12 gemeenten – die Kristal Welzorg Groep nog steeds op de lijst hebben staan – een ruimere gunningfilosofie dan Hof van Twente en Almelo?

3. Maakt u zich zorgen om uw eigen zorgvuldig gevoerde zorgimago, nu andere gemeenten dit lijken te beschadigen?
• En zo nee, waarom niet?
• Zo ja, wat gaat het college daaraan doen?

4. Met welke andere dubieuze zorgzaken, door Samen14 gecontracteerd, kunnen Hof van Twente en Almelo negatief verbonden lijken te worden?