Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 mei 2020

D66: Bod Hof van Twente voor de Regionale Energie Strategie (RES) is een begin, ambitie moet hoger!

De fractie van D66 is redelijk positief na de raadsvergadering van 20 mei over de Regionale Energiestrategie Twente (RES). De gemeenteraad is unaniem van mening dat de Routekaart Hof van Twente Energieneutraal in 2035 leidend moet zijn voor het beleid in de Hof, en voor het aandeel van de gemeente in de RES. Dat betekent dat het bod, dat het College oorspronkelijk had gedaan, 30% energieneutraal in 2030, hoger en dus ambitieuzer moet, in lijn met de ambitie om energieneutraal te zijn in 2035.

Het College stelt nu voor in 2030 op 50% te zitten, maar fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel vroeg zich in haar betoog af of dit wel voldoende zou zijn. Want juist die 2e 50%, dat gaat lastig worden, en gaan we ook niet redden met alleen nieuwe technologieën. We zullen dit allemaal gaan merken, en het gaat soms ook pijn doen. Als Hof van Twente echt al in 2035 energieneutraal wil zijn moet je in 2030 al wel op 75% zitten. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel riep op om ook niet te bang zijn. Energietransitie is immers ook een economische transitie. De gemeente moet zorgen dat we dit goed aanpakken en dat de opbrengst van onze investeringen naar onze gemeente komt, naar onze inwoners. Bijzondere aandacht wil D66 hierbij voor mensen met een kleinere portemonnee; we moeten ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk de voordelen ervaren van de energietransitie. Iedereen moet – ongeacht de dikte van de portemonnee – mee kunnen doen.

De fractie van D66 is van mening dat we energieneutraal in 2035 niet gaan redden zonder windturbines. Wind waait altijd, in de zomer en in de winter, overdag en ’s nachts. Daarmee zijn windturbines veel productiever dan zonnepanelen. Bovendien wil de provincie Overijssel extra eisen stellen aan zonneparken, zomaar een weiland volleggen met zonnepanelen mag niet meer, en is ook zeer ongewenst. D66 denkt dat de tijd rijp is om nog eens opnieuw te kijken naar bijvoorbeeld een windmolen op Zenkeldamshoek, langs de A1, langs het Twentekanaal (daar staan ook al hoogspanningsmasten) of in gebieden met veel intensieve veehouderij. De fractie van D66 is verheugd dat windenergie door meerdere fracties in de raad werd genoemd, dat biedt perspectief! Ook was het naast D66 een aantal partijen opgevallen dat het initiatief voor 2 windmolens van Wind voor Buren niet was opgenomen in de concept RES.

Tot slot heeft D66 uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor een communicatie- en participatieplan. D66 vindt het belangrijk dat onze inwoners goed op de hoogte zijn van de opgave waar we voor staan, en ook van de mogelijkheden om hierin te participeren en er ook zelf voordeel van te hebben.