Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 mei 2020

D66 stelt vragen gevolgen corona-crisis voor de cultuursector in Hof van Twente.

Zowel in de ‘lockdown’ als onder normale omstandigheden blijkt dat cultuur een verbindende factor is. Zie de talloze voorbeelden van kleinschalige of online initiatieven van cultuurmakers. Cultuur is niet alleen van essentieel belang voor de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners. Het heeft ook direct effect op het vestigingsklimaat. De impact van Covid-19 op de cultuursector is enorm. Gelukkig heeft minister Van Engelshoven 300 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste pijn deels te verzachten. Deze is  bedoeld voor de zogenaamde basisinfrastructuur. 30 miljoen hiervan is bestemd voor de vitale culturele infrastructuur in steden en regio’s. D66 vindt dat provincies maar ook gemeenten moeten kijken naar wat nodig is. Minister van Engelshoven heeft bv. in een notitie aangegeven dat gemeenten kunnen overwegen de huur van accommodaties (deels) kwijt te schelden of uitgesteld te laten betalen. Van belang is dat de gemeente in kaart brengt wat de eerste negatieve gevolgen zijn voor de lokale cultuur, de instellingen en verenigingen en haar inwoners. Daarbij zit de pijn niet alleen in het hier en nu en in de financiën op dit moment. Ook toekomstgericht zullen de negatieve gevolgen nog lang worden gevoeld. Zeker wanneer de 1,5 meter samenleving nog lang duurt. Het huidige seizoen zit er bijna op. Alle voorstellingen, concerten en alle zomerfeesten etc. zijn afgelast. Idem grotere evenementen, zoals HEIM en Kunstmoment. Ook na 1 september lijkt er vooralsnog slechts beperkt iets te kunnen. Het komende seizoen zal zijn beperkingen ook kennen. D66 vindt het belangrijk dat de culturele infrastructuur, die in Hof van Twente de laatste jaren gegroeid is, zo veel mogelijk op peil blijft. We willen dan ook nadenken over hoe we vrijheid kunnen bieden aan de cultuursector, zonder de gezondheid van makers en publiek in gevaar te brengen. Misschien kan georganiseerd aanbod zelfs ondersteunend zijn in een periode van maatschappelijke ontwrichting. 

Vragen Alice Olde Reuver of Briel, namens de fractie van D66

  1. Heeft het College een inventarisatie gemaakt van de problemen in de culturele sector door de Corona-crisis? Indien niet, wanneer gaat het College dit doen?
  2. Is er ook een beeld van het gebruik van de landelijke regelingen voor werkgevers en zelfstandigen? En vallen er ook inwoners, verenigingen of instellingen “buiten de boot” doordat men bijvoorbeeld niet de juiste SBI-code heeft?
  3. Hoe gaat het College zich inzetten om van de 30 miljoen, die landelijk beschikbaar is gesteld voor steden en regio’s, een bijdrage voor de infrastructuur in Hof van Twente te bemachtigen?
  4. Heeft het College conform de notitie van Minister van Engelshoven de huur van gemeentelijke gebouwen (deels) kwijtgescholden of uitgesteld of heeft zij het voornemen daartoe?
  5. Heeft het College ook een beeld over hoe cultuur in Hof van Twente op de langere termijn de consequenties van Covid-19 ondervindt?
  6. Ziet het college een rol voor cultuur weggelegd in de 1,5 meter samenleving (bijvoorbeeld door kleinschalige producties/optredens, buitenlocaties)?Blijven er voldoende betaalbare voorzieningen voorhanden om de diversiteit en kwaliteit van het cultuuraanbod in Hof van Twente te bestendigen?
  7. Kan dat ook met inachtneming van de social-distancing?
  8. Wanneer de huurprijzen als gevolg van verminderde inkomsten te hoog blijken te worden voor cultuurmakers, verenigingen, instellingen, is het college voornemens om hier iets aan te doen?
  9. Wanneer kunnen we de plannen van het college verwachten als aanvulling op de maatregelen van het Rijk?

Het College heeft 6 weken om de vragen te beantwoorden.