Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2020

D66 stelt schriftelijke vragen over de verspreiding Covid-19 en ventilatie schoolgebouwen

Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen. Ouders, docenten en scholieren zijn terecht ongerust: je moet ventileren, maar hoe dan, als bijvoorbeeld de ramen niet eens open kunnen? Voldoet dit dure ventilatiesysteem aan de corona eisen? De nieuwe moderne systemen werken vaak met luchtrecirculatie, en dat lijkt nu juist bij Corona niet goed te zijn. Veel moderne ventilatiesystemen zijn gericht op duurzaamheid, dus vermindering van CO2 uitstoot en automatische regulering met sensoren enz. De ramen kunnen niet open.

Een minimumeis voor ventilatie is het ‘bouwbesluit’. Dit bouwbesluit is in de loop van de jaren aan de stand van techniek en eisen aangepast, maar houdt geen rekening met het Covid-19 virus, dat was immers nog niet bekend. Het is mogelijk dat oudere schoolgebouwen niet aan de huidige minimumeisen van het bouwbesluit voldoen. Ook kan als gevolg van wisseling van functie van lokalen de ventilatie voor een lokaal niet meer voldoen aan de eisen. Dat geldt ook voor verplaatsingsruimte (trappen, gangen). Het RIVM adviseert in een aanvullende notitie van 21 augustus jl. in ieder geval experts in te schakelen om naar de ventilatiesystemen te kijken, waar nodig bij te stellen en in sommige gevallen misschien te constateren dat de ventilatie niet voldoet.

Wij hebben voor het college de volgende vragen:

1. Is bij het College bekend of alle schoolgebouwen in Hof van Twente, hun lokalen en verplaatsingsruimten voldoen aan de minimumeisen van het huidig bouwbesluit, en de aanvullende notitie van het RIVM van 21 augustus, om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan? Zo niet, is het College bereid dit te inventariseren?

2. Is het College van plan om maatregelen te nemen, in samenwerking met schoolbesturen, om het problematische “binnenmilieu van bestaande schoolgebouwen’ aan te pakken en veiligheid te waarborgen?

3. Is het College van plan, conform de richtlijnen, (in samenspraak met de schoolbesturen) om advies in te winnen van een onafhankelijk expert over de ventilatiesystemen en met name over het gebruik hiervan?

4. Is het College van plan om op gepaste manier onze inwoners te informeren over de veiligheid en de luchtkwaliteit van schoolgebouwen?