Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 oktober 2021

Deelauto’s – D66 stelt aanvullende schriftelijke vragen

Op 23 januari 2020 hebben wij schriftelijke vragen gesteld n.a.v. een verschenen artikel bij RTV Oost:‘ Akkoord met grootste plattelandsgemeenten: deelauto’s voor o.m. Hof van Twente’. Naar aanleiding hiervan hebben we aanvullende vragen. Minister Stientje van Veldhoven heeft een akkoord ondertekend met verschillende partijen en gemeenten om deze deelauto’s te realiseren. In steden zijn al veel deelauto’s, “maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar de afstanden langer zijn”, aldus de Minister. In de 20 grootste plattelandsgemeenten, waar Hof van Twente er een van is, moeten in 2021 deelauto’s rijden. Zowel organisaties, bedrijven als huishoudens kunnen auto’s ter beschikking stellen om te delen met anderen”.

De beantwoording door het College was hoopvol.

Antwoord: Op dit moment wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om deelauto’s aan te schaffen voor zakelijke reizen van het personeel van onze gemeente. Deelname aan deze betreffende Green Deal Autodelen levert P10 een directe toegang tot relevante kennis en ervaring op het gebied van autodelen. Het geeft P10 de mogelijkheid om knelpunten in wet- en regelgeving aan te kaarten. En het biedt kansen voor interessante samenwerkingsverbanden. Op deze manier zorgen we voor een bereikbaar en duurzaam platteland. Onze gemeente gaat in P10-verband maar ook binnen de Regio Twente bekijken welke kansrijke mogelijkheden er zijn voor Hof van Twente.

We zijn nu bijna 2 jaar verder, maar horen helaas niets meer over oplossingen voor een bereikbaar en duurzaam platteland, zoals hierboven geschetst.

  1. Is het College het met ons eens dat de deelauto, naast andere oplossingen, nog steeds kansrijke mogelijkheden biedt voor een bereikbaar en duurzaam platteland? Zeker nu elektrisch rijden steeds interessanter wordt?
  2. Wat heeft het College gedaan m.b.t. dit onderwerp sinds de beantwoording van de vragen, die we hebben gesteld op 23 januari 2020, en wat zijn de resultaten hiervan?