Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 oktober 2021

Gronden Spechthorstdwarsweg – D66 en SP stellen schriftelijke vragen

Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel betreffende de verkoop van gronden aan de Spechthorstdwarsweg in Goor in de Raad van 5 oktober blijven we zitten met een aantal onduidelijkheden. Uiteraard is duidelijk dat we niet terug komen op een genomen besluit, maar we achten het wel van belang dat we als raad beschikken over alle beschikbare informatie. We moeten immers besluiten nemen over grote bedragen, over geld van onze inwoners.

In dit voorstel gaat het om een verlies van €300.000, zo’ n 40 Euro per gemiddeld gezin. Daarnaast is het uitermate lastig voor de gemeenteraad dat we in dit soort processen altijd achteraan komen; het voorstel is de uitkomst van de reeds gevoerde onderhandelingen. Dus wat kunnen we als raad nog?

Naar aanleiding van dit proces hebben we de volgende vragen:

1. We stappen wel heel gemakkelijk over een verlies van €300.000 heen. En verkopen ver beneden de marktprijs; deze is minimaal 110/ m2, wij verkopen voor 75/ m2. Het verschil tussen de marktprijs en de boekwaarde is zelfs €560.000. Dus i.p.v. een verlies van €300.000 had een winst van €260.000 kunnen worden gegenereerd. Waarom werd dit niet in het voorstel vermeld?

2. Is het denkbaar dat in de toekomst, bij dergelijke transacties, de raad in een eerder stadium wordt betrokken, zodat we niet voor een (min of meer) voldongen feit staan bij de behandeling in de raad, waarbij we niet beschikken over alle informatie die eraan is vooraf gegaan?

3. Hoe wordt een dergelijk voorstel aan de agendacommissie gepresenteerd, zodat het als hamerstuk op de agenda wordt gezet?

4. We horen in de raadsvergadering van de PvdA opeens dat de reden waarom hier geen brandweerkazerne gebouwd zou kunnen worden een andere is dan die wij steeds, met name in de raadsperiode 2010-2014 hebben gehoord. Het antwoord van de burgemeester hierop was niet erg geruststellend. Als het zo is dat er een andere reden is dan die steeds aan de raad is gepresenteerd, dan worden we hierover graag geïnformeerd.