Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 oktober 2021

Toeristenbelasting – D66 en SP stellen schriftelijke vragen

Tijdens een radio-uitzending op 25 september kwam ons ter ore dat het College aan alle toeristische ondernemers in onze gemeente per brief heeft laten weten dat zij niet voornemens is de toeristenbelasting vanaf 2022 te verhogen. Daarbij werd nog wel vermeld dat de raad uiteraard het laatste woord heeft in deze, en dat de raad hierover in november nog een definitieve beslissing moet nemen. We verbazen ons hierover omdat in het afgelopen jaar meerdere malen discussie is gevoerd over het verhogen van de toeristenbelasting. Daarnaast zien we dat zowel landelijk als in onze regio in verschillende gemeenten de toeristenbelasting wel is of wordt verhoogd, en dat het tarief van onze gemeente in vergelijking met omliggende toeristische gemeenten best wat verhoogd zou kunnen worden.

Een belangrijk argument vanuit de coalitiepartijen om deze belasting niet te verhogen was steeds dat dit niet zomaar kon, omdat de toeristische ondernemers hier op tijd van in kennis gesteld zouden moeten worden. Doordat het College in september al een brief aan de ondernemers heeft gestuurd niet voornemens te zijn de toeristenbelasting te verhogen wordt een eventuele verhoging ook bij de komende begroting weer onmogelijk gemaakt. Het argument van de coalitiepartijen is door het College door de brief weer bevestigd; er is immers weer aangekondigd dat de toeristenbelasting niet verhoogd zal worden.

Door deze handelwijze kan de toeristenbelasting nooit worden verhoogd. De oppositiepartijen leek het redelijk dat, terwijl de OZB werd verhoogd ook de toeristenbelasting zou worden verhoogd, zodat niet alleen onze inwoners maar ook onze bezoekers mee betalen aan de voorzieningen in onze mooie gemeente.

1. Met welk doel heeft het College de hierboven bedoelde brief geschreven? Waarom moeten ondernemers weten dat het College niet voornemens is de toeristenbelasting te verhogen, terwijl hier sinds vorig jaar discussie over is in de raad en deze hier bij de begroting nog een besluit over moet nemen?

2. Kan een afschrift van deze brief worden verstrekt aan de leden van de gemeenteraad?

3. Verzoek bovenstaande vragen voor de begrotingsvergadering van 1 november te beantwoorden.