Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 november 2020
D66 stelt schriftelijke vragen samen met SP, GL en GB aan het College van B&W over de motie “Raden in Verzet”

D66 stelt schriftelijke vragen samen met SP, GL en GB aan het College van B&W over de motie “Raden in Verzet”

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft in de Raadsvergadering van 15 september 2020 de motie “Raden in verzet” van het CDA raadsbreed gesteund. Op 23 oktober is vanuit het Actiecomité Raden in Verzet een Voortgangsrapportage gepubliceerd. Belangrijk motto van Raden in Verzet is: We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 november 2020
D66: Een visieloze programmabegroting met bezuinigen en weinig hoffelijk naar inwoners

D66: Een visieloze programmabegroting met bezuinigen en weinig hoffelijk naar inwoners

Een deceptie, dat mogen wij toch wel stellen na twee dagen debatteren over de programmabegroting, het huishoudboekje van de gemeente voor 2021. Zoals fractievoorzitter Alice Older Reuver aangaf in haar eerst termijn afgelopen maandag: “ Een nieuwe realiteit, is de titel van deze begroting, met als ondertitel: bouwen aan onze gemeente, is in deze begroting…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 november 2020
Inbreng van onze factievoorzitter Alice Olde Reuver Briel bij de 1ste termijn over de Programmabegroting 2021

Inbreng van onze factievoorzitter Alice Olde Reuver Briel bij de 1ste termijn over de Programmabegroting 2021

Voorzitter, Een nieuwe realiteit, is de titel die deze begroting heeft meegekregen. Met als ondertitel “bouwen aan onze gemeente”. Wat dat laatste betreft: maatschappelijk en sociaal gezien vinden wel hier wel erg weinig van terug. Het College geeft aan dat om financieel gezond te blijven nieuwe maatregelen onvermijdelijk zijn. Maar financieel gezond,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 september 2020
Algemene Beschouwingen 2021

Algemene Beschouwingen 2021

De zomervakantie zit er weer op en we gaan weer verder in dit politieke jaar richting de begroting 2021. Tijd om nog even terug te blikken op de algemene beschouwingen in de laatste raadsvergadering voor de zomer. D66 fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel gaf daarbij aan dat door de corona-crisis er nog zoveel onduidelijkheden…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt schriftelijke vragen over de verspreiding Covid-19 en ventilatie schoolgebouwen

D66 stelt schriftelijke vragen over de verspreiding Covid-19 en ventilatie schoolgebouwen

Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen. Ouders, docenten en scholieren zijn terecht ongerust: je moet ventileren, maar hoe dan, als bijvoorbeeld de ramen niet eens open kunnen? Voldoet dit dure ventilatiesysteem aan de corona eisen? De nieuwe moderne systemen werken vaak met luchtrecirculatie, en dat lijkt nu juist bij Corona niet goed te zijn.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 mei 2020
D66 stelt vragen gevolgen corona-crisis voor de cultuursector in Hof van Twente.

D66 stelt vragen gevolgen corona-crisis voor de cultuursector in Hof van Twente.

Zowel in de ‘lockdown’ als onder normale omstandigheden blijkt dat cultuur een verbindende factor is. Zie de talloze voorbeelden van kleinschalige of online initiatieven van cultuurmakers. Cultuur is niet alleen van essentieel belang voor de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners. Het heeft ook direct effect op het vestigingsklimaat. De impact van Covid-19 op…

Bekijk nieuwsbericht
D66: Bod Hof van Twente voor de Regionale Energie Strategie (RES) is een begin, ambitie moet hoger!

D66: Bod Hof van Twente voor de Regionale Energie Strategie (RES) is een begin, ambitie moet hoger!

De fractie van D66 is redelijk positief na de raadsvergadering van 20 mei over de Regionale Energiestrategie Twente (RES). De gemeenteraad is unaniem van mening dat de Routekaart Hof van Twente Energieneutraal in 2035 leidend moet zijn voor het beleid in de Hof, en voor het aandeel van de gemeente in de RES. Dat betekent…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 februari 2020
D66 en SP stellen schriftelijke vragen over contracten dubieuze zorggroep

D66 en SP stellen schriftelijke vragen over contracten dubieuze zorggroep

Op 7 februari 2020 stond in dagblad Tubantia het bericht: ‘’ Gemeenten gaven dubieuze zorggroep toch contract” De zorggroep Kristal Welzorg Groep (2 faillissementen, kritiek van Inspectie Volksgezondheid en financiële verliezen) kreeg per 1 januari 2019 toch een zorgverleningraamcontract in Twente gegund, ondanks een dubieus verleden. Feiten over dit dubieuze verleden: geen dossiers,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 februari 2020
D66 stelt schriftelijke vragen over mogelijke permanente bewoning van recreatiewoningen

D66 stelt schriftelijke vragen over mogelijke permanente bewoning van recreatiewoningen

Uit perspublicaties op 8 januari 2020 lezen we dat in de Tweede Kamer een meerderheid (waaronder VVD en D66) is voor legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen. Hiermee hoopt men vooral starters en ouderen aan een huis te kunnen helpen, mede gezien de hoge woningnood die op dit moment speelt. Bewoners van een recreatiewoning moeten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 januari 2020