Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 januari 2021
Leegstaande scholen in Hof van Twente, D66 en SP stellen schriftelijke vragen aan het College van B&W

Leegstaande scholen in Hof van Twente, D66 en SP stellen schriftelijke vragen aan het College van B&W

Op 2 januari lazen we op GoorsNieuws.nl dat de Puntdakschool in Goor tijdelijk wordt bewoond. Sinds de fusie met de Wiekslag staat het gebouw van de Puntdakschool leeg en laat de gemeente de lokalen verhuren door Oranje Steengoed Beheer. In december kregen we al signalen uit Delden dat de daar de leegstaande schoolgebouwen bewoond leken.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020
Zonnepark Herike Elsen Markelo – D66 stelt samen met de SP schriftelijke vragen aan het College van B&W

Zonnepark Herike Elsen Markelo – D66 stelt samen met de SP schriftelijke vragen aan het College van B&W

Herike Elsen Op 12/ 5 2020 spraken wij in de raad over het krediet Herikerweg 31 (zonnepark HerikeElsen): het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van een perceel grond (ca 2 ha) Herikerweg. Tijdens die raad bleek dat: de prijs van 177.500 is uit onderhandeld door het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2020
Culturele sector in nood – D66 stelt samen met de SP schriftelijke vragen aan het College van B&W

Culturele sector in nood – D66 stelt samen met de SP schriftelijke vragen aan het College van B&W

Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector, om de “makers” aan het werk te houden. Van dit bedrag moet 150 miljoen euro gemeenten in staat stellen om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast de 68 miljoen euro die beschikbaar komt voor de…

Bekijk nieuwsbericht
Situatie Tuindorp in Goor – D66 stelt samen met de SP schriftelijk vragen aan het College van B&W

Situatie Tuindorp in Goor – D66 stelt samen met de SP schriftelijk vragen aan het College van B&W

Situatie Tuindorp in Goor. Hier begint de situatie steeds meer uit de hand te lopen, probleemgevallen uit andere wijken (steden) worden in Tuindorp geplaatst, met begeleiding voor die mensen door de woningstichting/Viverion (we vernemen dat begeleiding was nihil). Politie en ambulance komen in Tuindorp vaker op bezoek dan de post. Dan is er sprake…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 november 2020
D66 stelt schriftelijke vragen samen met SP, GL en GB aan het College van B&W over de motie “Raden in Verzet”

D66 stelt schriftelijke vragen samen met SP, GL en GB aan het College van B&W over de motie “Raden in Verzet”

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft in de Raadsvergadering van 15 september 2020 de motie “Raden in verzet” van het CDA raadsbreed gesteund. Op 23 oktober is vanuit het Actiecomité Raden in Verzet een Voortgangsrapportage gepubliceerd. Belangrijk motto van Raden in Verzet is: We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 november 2020
D66: Een visieloze programmabegroting met bezuinigen en weinig hoffelijk naar inwoners

D66: Een visieloze programmabegroting met bezuinigen en weinig hoffelijk naar inwoners

Een deceptie, dat mogen wij toch wel stellen na twee dagen debatteren over de programmabegroting, het huishoudboekje van de gemeente voor 2021. Zoals fractievoorzitter Alice Older Reuver aangaf in haar eerst termijn afgelopen maandag: “ Een nieuwe realiteit, is de titel van deze begroting, met als ondertitel: bouwen aan onze gemeente, is in deze begroting…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 november 2020
Inbreng van onze factievoorzitter Alice Olde Reuver Briel bij de 1ste termijn over de Programmabegroting 2021

Inbreng van onze factievoorzitter Alice Olde Reuver Briel bij de 1ste termijn over de Programmabegroting 2021

Voorzitter, Een nieuwe realiteit, is de titel die deze begroting heeft meegekregen. Met als ondertitel “bouwen aan onze gemeente”. Wat dat laatste betreft: maatschappelijk en sociaal gezien vinden wel hier wel erg weinig van terug. Het College geeft aan dat om financieel gezond te blijven nieuwe maatregelen onvermijdelijk zijn. Maar financieel gezond,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 september 2020
Algemene Beschouwingen 2021

Algemene Beschouwingen 2021

De zomervakantie zit er weer op en we gaan weer verder in dit politieke jaar richting de begroting 2021. Tijd om nog even terug te blikken op de algemene beschouwingen in de laatste raadsvergadering voor de zomer. D66 fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel gaf daarbij aan dat door de corona-crisis er nog zoveel onduidelijkheden…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt schriftelijke vragen over de verspreiding Covid-19 en ventilatie schoolgebouwen

D66 stelt schriftelijke vragen over de verspreiding Covid-19 en ventilatie schoolgebouwen

Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen. Ouders, docenten en scholieren zijn terecht ongerust: je moet ventileren, maar hoe dan, als bijvoorbeeld de ramen niet eens open kunnen? Voldoet dit dure ventilatiesysteem aan de corona eisen? De nieuwe moderne systemen werken vaak met luchtrecirculatie, en dat lijkt nu juist bij Corona niet goed te zijn.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 mei 2020
D66 stelt vragen gevolgen corona-crisis voor de cultuursector in Hof van Twente.

D66 stelt vragen gevolgen corona-crisis voor de cultuursector in Hof van Twente.

Zowel in de ‘lockdown’ als onder normale omstandigheden blijkt dat cultuur een verbindende factor is. Zie de talloze voorbeelden van kleinschalige of online initiatieven van cultuurmakers. Cultuur is niet alleen van essentieel belang voor de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners. Het heeft ook direct effect op het vestigingsklimaat. De impact van Covid-19 op…

Bekijk nieuwsbericht