Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2010

D66 in de raad: “Vaststellen jaarstukken 2009”

In het verslag van de auditcommissie wordt gemeld dat het weerstandsvermogen ruim toereikend is. In het accountantsrapport wordt geen uitspraak gedaan over de mate waarin dit weerstandsvermogen toereikend wordt geacht. Hierin staat dat ambtelijk wordt gewerkt aan een nota “risicomanagement” en dat het college het risicomanagement een meer structureel karakter…

Bekijk nieuwsbericht

D66 in de raad: “Structuurvisie landelijk gebied”

Over deze structuurvisie is al veel gesproken, er is inbreng geweest van zowel maatschappelijke organisaties als burgers, en er is een zienswijzennota opgesteld. D66 vindt dat er op  hoofdlijnen een goed stuk ligt. Met name op het gebied van wonen en leven, recreatie en toerisme, natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit is deze visie een prima…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 juni 2010

AAV D66 Hof van Twente

De ene verkiezing is net afgerond en de volgende staat alweer voor de deur. Volgend jaar zijn de verkiezingen van de provinciale staten aan de beurt. En de voorbereidingen beginnen nu al. Vanaf 18 juni is de aanmelding van de lijsttrekker van start gegaan en deze duurt een maand. Op 2 maart 2011 vinden de verkiezingen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 mei 2010

AAV D66 Hof van Twente

Martin IJzerman is toegetreden tot het regiobestuur van D66 Overijssel tijdens de laatste regiovergadering 27 maart 2010. Martin, lid van D66 Hof van Twente, zal de functie van algemeen bestuurslid op zich nemen. Hij zal zich bezighouden met het Website onderhoud en digitale zaken (twitter, linkedin etc). Daarnaast onderhoudt hij contacten met leden van D66 in plaatsen…

Bekijk nieuwsbericht

AAV D66 Hof van Twente

D66 Hof van Twente heeft een nieuwe website! De website biedt meer mogelijkheden om ons te presenteren en te communiceren met onze leden, kiezers en inwoners van de Hof van Twente. In de loop van mei en juni wordt de website aangevuld. Tips zijn altijd welkom bij Vincent Bökkerink.

Bekijk nieuwsbericht

AAV D66 Hof van Twente

André de Visser is als interim-secretaris toegetreden tot het bestuur. Hij volgt Michiel Groenewegen op die jaren deze functie heeft uitgeoefend. In een volgende AAV zal André worden voorgedragen voor deze functie. Uiteraard kunnen anderen die deze functie of een andere bestuursfunctie ambiëren contact opnemen met het bestuur.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 april 2010

AAV D66 Hof van Twente

Op dinsdag 31 augustus 2010 houdt de D66 fractie een overleg in vergaderzaal G2.42 in het gemeentehuis te Goor. Het overleg gaat over de behandeling van de kaderbrief en het collegeprogramma.De vergadering van donderdag 26 augustus vervalt.Voor de data van de andere vergaderingen kunt u de agenda raadplegen

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 oktober 2009

AAV D66 Hof van Twente

D66 Hof van Twente heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl maar liefst 1.739 stemmen gekregen en dat is 10,31% van de stemmen. Dit betekent 2 mooie raadszetels voor D66!Alice Olde Reuver of Briel – Bosveld en Gerard Willems vertegenwoordigen D66 in de gemeenteraad van Hof van Twente.

Bekijk nieuwsbericht
1 22 23 24